Úvod : Pridaj do obľúbených : Vyhľadať : English

Zaujímavé stránky

Inštitúcie:

www.drsr.sk          - Daňové riadisteľstvo  SR

www.justice.gov.sk - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.civil.gov.sk      - Sekcia vrejnej správy ministerstva vnútra SR

www.zbierka.sk    - zbierka zákonov SR

www.orsr.sk       - obchodný register SR ,/evidencia úpadcov, konkurzné konania/

 www.zrsr.sk     - živnostenský register SR   

www.notar.sk    - Notárska komora SR

www.exekutor.sk - zoznam exekutúrov SR

www.nrsr.sk  - Národna rada SR